Taalkeuze: Nederland English Sprache: Deutsch
aAaA
Valuepath
Laboratorium Veterinaire Pathologie

Vestigingsadres:
Verlengde Klinkertstraat 6
6433 PL Hoensbroek

T 045 545 1273
T 013 480 505 (België)
F 084 741 3160
E Mail naar valuepath

KvK: 50997823
BTW nummer:
8230.40.616.B.01
Valuepath Klanten Login

>>
Aanmelden nieuwe klant

>>

Zoeken op de site

Aanvullend onderzoek

Naast de hierboven beschreven onderzoeken wordt in het kader van secties ook de mogelijkheid geboden tot aanvullend onderzoek. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld toxicologisch of bacteriologisch van aard zijn.

Er wordt pas besloten tot dergelijk onderzoek na overleg met de dierenarts die het dier heeft ingezonden. Dergelijk onderzoek wordt uitbesteed aan externe laboratoria

In het kader van histologisch onderzoek wordt gebruikt gemaakt van histochemische kleuringen. Naast deze kleurtechnieken komen er steeds meer immunohistochemische kleuringen beschikbaar.

In de Immunohistochemie wordt gebruik gemaakt van antilichamen tegen bepaalde cellulaire en extracellulaire moleculen, zoals “intermediate filaments”, celeiwitten en secretoire substanties.

Met behulp van secundaire antlichamen en daaraan gekoppelde kleursystemen kan een binding van het primaire antilichaam met het antigeen in de coupe worden aangetoond.

Immunohistochemie speelt een belangrijke rol bij typering van tumorcellen en tumortype zodat met die verkregen informatie een zo specifiek mogelijke behandeling gegeven kan worden. Ook voor het bepalen van de prognose van een bepaalde tumor kan dit onderzoek van waarde zijn.