Taalkeuze: Nederland English Sprache: Deutsch
aAaA
Valuepath
Laboratorium Veterinaire Pathologie

Vestigingsadres:
Verlengde Klinkertstraat 6
6433 PL Hoensbroek

T 045 545 1273
T 013 480 505 (België)
F 084 741 3160
E Mail naar valuepath

KvK: 50997823
BTW nummer:
8230.40.616.B.01
Valuepath Klanten Login

>>
Aanmelden nieuwe klant

>>

Zoeken op de site

Verzendadvies

Verzendadvies

Aanwijzingen voor het inzenden van materiaal voor onderzoek

Teneinde een goed resultaat van het onderzoek te verkrijgen is het van belang bepaalde richtlijnen te volgen bij het verzenden het materiaal:

1.  Materiaal goed verpakken. Hiervoor gelden richtlijnen die ook door TNT worden voorgeschreven. Deze richtlijnen vindt u aan het einde van deze pagina.

2.  Geen materiaal voor histologie en cytologie samen in 1 enveloppe.

Cytologie

1.  Voorwerpglaasjes met mat uiteinde gebruiken en deze met potlood merken.

2.  Dunne uitstrijkjes maken: dus goed uitstrijken.

3.  Van vloeistoffen directe uitstrijkjes en uitstrijkjes van sediment maken.

4.  Uitstrijkjes aan de lucht laten drogen en niet afdekken.

Histologie

1.  Fixeren in 10% formaline-oplossing.

2.  De verhouding materiaal : vloeistof dient ongeveer 1:10 te zijn.

3.  Grote weefselstukken insnijden. Indien bedekt met huid, insnijden vanaf huidzijde

4.  Representatieve monsters nemen: necrosemateriaal vermijden.

5.  Potten met wijde hals gebruiken.

Secties

1.  Kadavers zo snel mogelijk en gekoeld aanvoeren. Vooraf telefonisch overleggen.

2.  Kadavers nooit invriezen.

Uitgebreide instructies en tips voor geïnteresseerden

Handleiding voor het inzenden van materiaal voor pathologisch onderzoek

HISTOLOGIE

1.  Fixeer steeds in gebufferde, geneutraliseerde 10% formaline-oplossing. Onze gratis potjes zijn reeds gevuld.

2.  Fixeer voldoende lang ( 2 dagen voor de grotere stukjes). De weefselstukjes mogen niet te groot zijn. Grote stukken kunnen worden ingesneden om het indringen van het fixatief te vergemakkelijken. Insnijden vanaf de huidzijde.

3.  Fixeer in voldoende fixatief: volume weefsel : volume formaline-opl. = 1 : 10. Grotere stukken kunnen eerst in de praktijk in voldoende formaline worden gefixeerd en na fixatie goed verpakt in weinig formaline worden verstuurd.

4.  Kwetsbaar materiaal zoals leverbiopten verzenden in volledig met vloeistof gevulde potjes teneinde beschadiging te voorkomen

5.  Bij lage temperaturen bevriezing voorkomen door afgifte van de enveloppe aan het loket van het postkantoor. Bevriezing veroorzaakt artefacten die het histologische beeld sterk beïnvloeden

6.  Indien het niet mogelijk is het weefsel als geheel op te sturen, dan kunnen enkele representatieve stukjes uit het centrum en de rand worden geoogst.. Necrosemateriaal vermijden.

7.  Indien het van belang is om te weten of de tumor geheel is verwijderd, kunnen de randen van het operatiepreparaat worden gemerkt. Hiervoor zijn o.a. markeringsvloeistoffen die in het histologische preparaat nog zichtbaar zijn, verkrijgbaar.

8.  Geen potjes met nauwe hals gebruiken voor het versturen van grotere stukjes. Het materiaal gaat er na fixatie moeilijk weer uit.

9.  Vermeld steeds minstens een onderzoeksnummer op de potjes.

10. Indien voldoende materiaal voorhanden is, is het verstandig om enig reservemateriaal op de praktijk te bewaren voor noodgevallen.

 

CYTOLOGIE

1.  Alleen glaasjes met mat uiteinde gebruiken en merk deze met potlood.

2.  Bij dunne-naaldaspiraten bij voorkeur meerdere puncties doen en meerdere uitstrijkjes maken. (max. 4).

3.  Maak de uitstrijkjes voldoende dun !!

4.  Maak van vloeibaar materiaal directe uitstrijkjes en uitstrijkjes van het sediment na centrifugeren

5.  Laat uitstrijkjes aan de lucht drogen en dek ze nooit af met dekglaasjes.

SECTIES

1.  Voer kadavers zo snel mogelijk aan op een wettelijk toegestane wijze.

2.  Alvorens een sectie in te sturen, eerst telefonisch met Valuepath overleggen

3.  Bij hoge buitentemperaturen het gekoelde kadaver isoleren. Het natmaken van het kadaver, alvorenste koelen, bevordert een snelle afkoeling.

4.  Kadavers bij voorkeur niet invriezen; dit geeft ernstige artefacten.

ALGEMEEN

1.  Geen formalinemateriaal en cytologische preparaten in dezelfde enveloppe. Formalinedampen tasten het cytologiemateriaal aan, zodat kleuring niet meer goed mogelijk is.

2.  Maak gebruik van door Valuepath geleverde enveloppen; dit voorkomt fouten op het postkantoor

3.  Niet beschadigde enveloppen worden hergebruikt; deze goed afsluiten. Enveloppen s.v.p. niet beschrijven of anderszins merken i.v.m. hergebruik.

4.  Insturen kan via de nachtkoerier NOX Night Time Express of per post (graag voldoende frankeren).

Nieuwe UN richtlijnen

De mondiale richtlijnen voor het transport van diagnostische monsters worden vastgesteld in de Verenigde Naties (UN). Diagnostische monsters vallen onder nummer UN-3373:

TNT Post stelt als minimale voorwaarden voor transport dat gebruik wordt gemaakt van een door TNT Post goedgekeurde verpakking. De TNT goedgekeurde verpakkingen moeten voldoen aan de "puncture-test" van de International Civil Aviation Organisation. De verpakkingen zijn te herkennen aan de tekst "TNT Post toegelaten". Deze TNT-eis is zwaarder dan de wet eist. De verpakking moet voorzien zijn van de tekst zoals door TNT vastgesteld.

Zendingen die niet aan de TNT richtlijnen voldoen, worden geweigerd c.q. gestuit en  de afzender zal worden verzocht zijn c.q. haar zendingen te komen ophalen.

TNT Post geeft verder aan dat zij de wettelijk plicht heeft om zendingen met diagnostische monsters die niet aan de verpakkingseis PI 650, voldoen te weigeren, dan wel de verwerking op te schorten. Bovendien moet en zal TNT Post elk voorval melden bij de Inspectie van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Ook de Inspectie van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat kan controles uitvoeren. Bij deze controles worden zowel verzenders als ontvangers van (veterinaire) diagnostische monsters bezocht.

De door ons aangeboden combinatie is door TNO getest en TNT goedgekeurd en wordt als zodanig toegelaten voor het verzenden van diagnostische monsters. Dit houdt in dat wij u onderstaand geheel aanbieden. Afbeeldingen:

·       Verpakkingsmateriaal

·       Verpakkingsmateriaal formaline

Nieuw Verpakkingsmateriaal

Voor histologisch materiaal:

1.  Een lekvrije, breukvrije primaire container. Jampotten, zalfpotten etc. zijn niet toegestaan en het maximum ligt bij 500cc., op een juiste manier verpakt.

2.  Absorberend materiaal los in de sealbag.

3.  Sealbag waar 1 en 2 worden ingesloten.

4.  Gevulde sealbag tussen de twee lagen van een dubbelgevouwen karton brengen.

5.  Luchtkussenenveloppe of Easy Slider, bedrukt met de vereiste gegevens en met de tekst, dat deze verpakking door TNT is goedgekeurd.

Voor cytologisch materiaal:

1.  Glaasjes in de kunstof container.

2.  Verpakt in een stofvrij zakje (bijvoorbeeld een gripzakje).

3.  Dit stofvrije zakje tussen een dubbelgevouwen kartonnen inlay plaatsen.

4.  Dit geheel in een goedgekeurde luchtkussenenveloppe of Easy Slider brengen. Deze dient te zijn bedrukt met de door TNT vereiste gegevens.

De benodigde materialen kunt u bij ons bestellen. Het verpakkingsmateriaal en de potjes op brievenbusformaat zijn gratis. Wel worden bij iedere zending de verzendkosten in rekening gebracht.

Voor secties:

In het geval van secties hebben wij als regel: vooraf telefonisch overleg met onze praktijk. De richtlijnen hieromtrent zijn niet concreet, wat onze informatie betreft. Wij adviseren in voorkomende situaties vervoer van sectiemateriaal te laten plaatsvinden middels een vervoersdienst die daartoe de benodigde vergunningen heeft. Ophaaldienst Miedema kan voor betaalbaar en gekoeld vervoer zorg dragen.