Taalkeuze: Nederland English Sprache: Deutsch
aAaA
Valuepath
Laboratorium Veterinaire Pathologie

Vestigingsadres:
Verlengde Klinkertstraat 6
6433 PL Hoensbroek

T 045 545 1273
T 013 480 505 (België)
F 084 741 3160
E Mail naar valuepath

KvK: 50997823
BTW nummer:
8230.40.616.B.01
Valuepath Klanten Login

>>
Aanmelden nieuwe klant

>>

Zoeken op de site

Nieuws en mededelingen

Oncologisch treffen Soesterberg 2013

10.02.2013

Oncologisch treffen Soesterberg 2013

Dit jaar luidde de titel "Feline Oncology”. Valuepath was hierbij aanwezig met documentatie, mandarijnen en de bekende droppot, en de lezingen werden gevolgd door beide pathologen.

Als nieuwe service introduceerden we "de patholoog in uw praktijk” en de PARR voor hond en kat, op (paraffine)weefsel en cytologiemateriaal (zie onze website "Lymphomen en diagnostiek”).
In tegenstelling tot vorig jaar, toen rondceltumoren uitgebreid werden besproken, was de tendens dit jaar vooral klinisch, waarbij beeldvorming en therapieën een belangrijk onderdeel vormden.

De topics waren lymphoom, maagdarmtumoren, injection site sarcoma, plaveiselcelcarcinomen, mammatumoren en een aantal minder frequent voorkomende tumoren.

In de inleiding werd er op het belang van preoperatieve biopsiename gewezen, maar er werd ook benadrukt, dat na iedere excisie het gehele operatiepreparaat pathologisch dient te worden onderzocht. Hierbij werd het aangeraden de prijs voor het histologisch onderzoek in te calculeren in de totale operatieprijs. 

Van de lymphomen is de gastrointestinale (incl. abdominale) vorm de meest voorkomende bij de kat (80 %) en een deel daarvan zijn kleincellige, laagmaligne vormen, die vaak moeilijk met zekerheid zijn te onderscheiden van lymfoplasmacytaire enteritis (IBD). Zie elders in deze nieuwsbrief.

Sarcoma’s bij de kat hebben vaak een voorgeschiedenis van injectie of lokaal trauma en kunnen ontstaan door tumorale ontaarding van mesenchymale cellen in een chronische ontstekingsreactie. Ook in het Valuepath-bestand zijn veel sarcomen te vinden die kunnen worden beschouwd als injection site sarcoma. Dit type sarcoom is lokaal erg invasief en behoeft een uitgebreide beeldvorming, agressieve chirurgie en eventueel aanvullende therapie. Er dient na operatie een gradering en beoordeling van randen plaats te vinden, maar ook bij vrije randen treedt er nog in een aantal gevallen recidief op.
Er wordt in dit kader geadviseerd het aantal vaccinaties te beperken tot strikt noodzakelijk en om een afweging te maken betreffende de locatie van injecties.

Bij plaveiselcelcarcinomen is de prognose sterk afhankelijk van de lokatie. PVCC in de mondholte hebben een slechte prognose, die van planum nasale, oorschelpen en andere huidlocaties hebben een betere prognose. Er werden ingrijpende en radicale technieken getoond om mondtumoren te verwijderen.

De meeste mammatumoren bij de kat zijn maligne.  Voor wat betreft mammatumoren is het voor de prognose van belang een pathologische gradatie vast te stellen, naast natuurlijk weer de beoordeling van de operatieranden. Bij wegname van een volledige melklijst, of bij wegname van de caudale pakketten inclusief het inguinaal vet, wordt de inguinale lymfeknoop automatisch mee verwijderd. Deze wordt dan ook pathologisch beoordeeld.

Inzake de randen van tumorpreparaten i.h.a. wijzen wij nogmaals op het feit, dat chirurgische randen groter zijn dan randen na fixatiekrimp en vervolgens nog kleiner na dehydratiekrimp, zoals optreedt bij het produceren van histologische coupes. De verhoudingen hiervan en eventuele variaties zijn niet gekend.

In een aparte lezing werd er ingegaan op de tyrosinekinaseremmers (TSR), zoals Masivet en Palladium, die steeds meer gebruik worden voor tumorspecifieke therapie bij hond en kat.

In geval van mastocytomen graad III Patnaik (hond) deelde Dr. Clifford ons in een persoonlijk onderhoud mee, dat hij hiervan geen mastcelpanel liet bepalen, maar wel een PCR liet uitvoeren om een mutatie in het c-KIT-gen vast te stellen. Bij een mutatie begon hij, naast chirurgie en evt. chemotherapie, met een TSR-therapie. Dit PCR onderzoek biedt Valuepath ook aan i.s.m. Laboklin.

Kortom, het was een geslaagd evenement.