Taalkeuze: Nederland English Sprache: Deutsch
aAaA
Valuepath
Laboratorium Veterinaire Pathologie

Vestigingsadres:
Verlengde Klinkertstraat 6
6433 PL Hoensbroek

T 045 545 1273
T 013 480 505 (Belgiƫ)
F 084 741 3160
E Mail naar valuepath

KvK: 50997823
BTW nummer:
8230.40.616.B.01
Valuepath Klanten Login

>>
Aanmelden nieuwe klant

>>

Zoeken op de site

Pathologie en uw huisdier

Wat kan pathologie betekenen voor uw huisdier?
Hieronder de volgende punten:

Wat betekent pathologie ?

Pathologie is de kennis van afwijkingen aan weefsels en organen, hun ontstaanswijze en mogelijke oorzaken, en de door deze afwijkingen veroorzaakte ziekten. Het pathologisch onderzoek wordt verricht door een daartoe opgeleide dierenarts-specialist (hierna te noemen: de dierenarts-patholoog) en bestaat uit het, meestal microscopisch, bekijken en beoordelen van stukjes afwijkend weefsel of organen (bijvoorbeeld van de huid of de lever) en van celuitstrijkjes van afwijkende weefsels (bijvoorbeeld gezwellen).

Wanneer gaat de dierenarts-patholoog aan het werk ?

De dierenarts-patholoog zal meestal materiaal (stukjes weefsel of celuitstrijkjes) beoordelen, dat hem wordt toegestuurd vanuit de dierenartsenpraktijken. De dierenarts, waar u met uw huisdier heengaat, zal regelmatig gebruik maken van de diensten van de dierenarts-patholoog. Zowel de "gewone" huisdieren hond, kat en paard, maar ook knaagdieren, reptielen en vogels komen daarvoor in aanmerking.

Wat kan dierenarts-patholoog betekenen voor uw zieke huisdier ?

De dierenarts-patholoog kan in een groot aantal gevallen behulpzaam zijn bij het vaststellen van de aard en eventuele oorzaak van afwijkingen aan weefsels en organen en de daarmee gepaard gaande ziekten. Twee belangrijke voorbeelden zijn:
Voor het stellen van een diagnose van huidontstekingen, eczeem, huidzweren e.d. is het pathologisch onderzoek vaak een van de belangrijkste hulpmiddelen om tot een goede diagnose en dus tot een zo goed mogelijke behandeling te komen. Vooral als er al door de dierenarts medicijnen zijn gegeven, die vervolgens niet of onvoldoende geholpen hebben, is het verstandig om uw dierenarts te vragen of het mogelijk is om huidbiopten (enkele kleine stukjes huid) te nemen en die op te sturen voor onderzoek naar de dierenarts-patholoog.
Ook in het geval van gezwellen (tumoren) van de huid of van andere organen is het raadzaam om voorafgaande aan een vaak uitgebreide en voor uw huisdier belastende behandeling, zoals een operatie of een chemokuur, eerst een diagnose te laten stellen door de dierenarts-patholoog. Pas dan kan weloverwogen een behandelingsplan worden opgesteld door uw dierenarts. Hierbij worden overigens ook andere factoren, zoals b.v. de grootte en de plaats van de afwijking, door uw dierenarts in de afweging betrokken.

Voor het stellen van een diagnose worden er vaak uitstrijkjes gemaakt en onderzocht door de dierenarts-patholoog. Via een dunne naald worden cellen opgezogen en op een glaasje gebracht voor microscopisch onderzoek. In andere gevallen wordt eerst een klein stukje of worden er enkele stukjes uit de tumor gehaald en onderzocht door de dierenarts-patholoog. Deze ingrepen zijn weinig belastend voor uw huisdier en kunnen vaak zonder verdoving of onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Soms, vooral als het een kleine of goed afgegrensde tumor betreft, wordt de gehele tumor verwijderd en in zijn geheel opgestuurd naar de dierenarts-patholoog.

Voor de behandeling en de prognose (het te verwachten gedrag van het proces en de voouitzichten voor wat betreft de levensduur)  is een onderzoek door de dierenarts-patholoog onontbeerlijk.

Het pathologisch onderzoek kan ook uitsluitsel geven over het al dan niet besmettelijk zijn van de aandoening van uw huisdier. Hierbij moeten we niet alleen aan ziekten besmettelijk voor andere huisdieren denken, zoals hondenziekte en niesziekte bij de kat, maar ook aan ziekten besmettelijk voor de mens (zoƶnose), zoals schimmel, papegaaienziekte (psittacose), schurft enz.

Schakel dus de patholoog in als..

Als uw huisdier u wat waard is, en dat is het als u met uw huisdier de dierenarts bezoekt en het dier laat behandelen, vraag dan bijvoorbeeld in het geval van gezwellen en huidafwijkingen, om volledige diagnostische informatie en dus ook op het tijdig inschakelen van de dierenarts-patholoog, zoals Valuepath.

Valuepath verricht veterinair-pathologisch onderzoek door gecertificeerde dierenarts-pathologen met jarenlange ervaring, hetgeen een maximale kwaliteit van het onderzoek garandeert. Uitslagen zijn steeds op korte termijn bekend d.w.z. uitslagen van onderzoek van uitstrijkjes zijn meestal 24(-32) uur na ontvangst op ons laboratorium bekend en uitslagen van onderzoek van weefselstukjes meestal binnen 3-4 dagen.