Taalkeuze: Nederland English Sprache: Deutsch
aAaA
Valuepath
Laboratorium Veterinaire Pathologie

Vestigingsadres:
Verlengde Klinkertstraat 6
6433 PL Hoensbroek

T 045 545 1273
T 013 480 505 (België)
F 084 741 3160
E Mail naar valuepath

KvK: 50997823
BTW nummer:
8230.40.616.B.01
Valuepath Klanten Login

>>
Aanmelden nieuwe klant

>>

Zoeken op de site

Wat is pathologie

Klinische pathologie is het door middel van macroscopische en microscopische onderzoeksmethoden karakteriseren en classificeren van ziekteprocessen.

Klinische pathologie is een essentieel onderdeel van het diergeneeskundige handelen. Hiermee kan de aard van een proces worden vastgesteld (b.v. ontsteking of tumor), hetgeen aan de buitenzijde met het oog vaak moeilijk met zekerheid te beoordelen is.

In de tumorpathologie is het meest voor de hand liggende, dat de patholoog beoordeelt of het gaat om een kwaadaardig (maligne) of goedaardig (benigne) proces. Maar voor de behandelend dierenarts is het, zeker met de toegenomen en steeds groeiende kennis over tumoren en hun behandeling, van groot belang om behalve het voorgaande, ook meer te weten over het tumor-subtype en de evt. gradatie.

Het is raadzaam om deze gegevens, indien mogelijk, vóór een behandeling vast te stellen, zodat de therapie zo adequaat mogelijk kan worden toegepast. Echter, ook onderzoek achteraf kan van belang zijn, vooral om vast te stellen of de tumor geheel en voldoende ruim is verwijderd bij chirurgisch ingrijpen (beoordeling van de randen van het operatiepreparaat).

Ook voor het stellen van een prognose (het verwachte verloop) van de ziekte voor of na behandeling is de pathologie onmisbaar. In het algemeen kan worden gesteld, dat pathologisch onderzoek een vast onderdeel behoort te vormen van een tumor-behandeling en de beslissing over het al of niet uitvoeren van dit onderzoek behoort niet aan de eigenaar te worden overgelaten.

Withrow, 1996: Biopsies should be as automatic as closing the abdomen after ovariohysterectomy (do you okay that with the owner ?).